Cookie Beleid

GEZAMENLIJK VOORDEEL B.V. COOKIES POLICY

INFORMATIE OVER ONS GEBRUIK VAN COOKIES Onze website gebruikt cookies om je te onderscheiden van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om jou een goede ervaring te bieden wanneer je onze website bezoekt en stelt ons ook in staat om onze site te verbeteren. Een cookie is een klein bestand met letters en cijfers dat wij opslaan in jouw browser of op de harde schijf van je computer als je daarmee instemt. Cookies bevatten informatie die worden overgebracht naar de harde schijf van jouw computer. Wij gebruiken de volgende cookies:

 • Strikt noodzakelijke cookies. Dit zijn cookies die nodig zijn voor de werking van onze website en worden opgeslagen vanaf het moment dat je de website bezoekt. Het gaat bijvoorbeeld om cookies die je in staat stellen om in te loggen op beveiligde delen van onze website, gebruik te maken van een winkelwagen of gebruik te maken van e-billing diensten.
 • Analytische/prestatiecookies. Deze cookies stellen ons in staat om het aantal bezoekers te herkennen en te tellen en om te zien hoe bezoekers zich op onze website bewegen. Dit helpt ons om de werking van onze website te verbeteren, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat gebruikers gemakkelijk vinden wat ze zoeken.
 • Functionaliteitscookies. Deze cookies worden gebruikt om je te herkennen wanneer je terugkeert naar onze website. Dit stelt ons in staat om onze content voor jou te personaliseren, je bij naam te begroeten en jouw voorkeuren te onthouden (bijvoorbeeld jouw taal- of regiokeuze).
 • Targeting cookies. Deze cookies registreren jouw bezoek aan onze website, de pagina's die je hebt bezocht en de links die jou hebben gevolgd. We zullen deze informatie gebruiken om onze website en de advertenties op de website relevanter te maken voor jouw interesses. We kunnen deze informatie ook delen met derden voor dit doel.

Meer informatie over de individuele cookies die we gebruiken en de doeleinden waarvoor we ze gebruiken, vind je in de onderstaande tabel:

Domein Naam Levensduur Doel
.netgear.co.uk _ga 2 jaren Prestatie
store.netgear.nl cli_user_preference 1 jaar Noodzakelijk
store.netgear.nl cookielawinfo-checkbox-non-Noodzakelijk 1 jaar Noodzakelijk
.netgear.co.uk _gid 24 uren Prestatie
.netgear.co.uk _gat 1 minuut Prestatie
store.netgear.nl cookielawinfo-checkbox-Noodzakelijk 1 jaar Noodzakelijk
store.netgear.nl viewed_cookie_policy 1 jaar Noodzakelijk
store.netgear.nl wordpress_logged_in_[id] Sessie Noodzakelijk
store.netgear.nl wordpress_sec_[id] 48 uren Noodzakelijk
store.netgear.nl items_in_cart Sessie Noodzakelijk
store.netgear.nl wfwaf-authcookie-[id] 24 uren Noodzakelijk
store.netgear.nl CookieLawInfoConsent 1 jaar Noodzakelijk
store.netgear.nl woocommerce_cart_hash_[id] Sessie Noodzakelijk
store.netgear.nl wp_woocommerce_Sessie_[id] 48 uren Noodzakelijk
DoubleClick.net DSID 1.5 jaren Gericht op
DoubleClick.net IDE 1.5 jaren Gericht op
DoubleClick.net RUL 1.5 jaren Gericht op

Op deze website worden geen cookies van derden geplaatst.

BEHEER VAN COOKIES

GOOGLE CHROME Om de cookie-instellingen te wijzigen:

 1. Open Chrome op je computer
 2. Klik rechtsboven op Meer instellingen
 3. Klik onderaan op Geavanceerd
 4. Klik onder 'Privacy en beveiliging' op 'Instellingen'.
 5. Klik op cookies, zie alle cookies en de site gegevens, alles verwijderen
 6. Bevestig door te klikken op Alles verwijderen

Verdere, meer gedetailleerde instructies zijn hier beschikbaar INTERNET EXPLORER 8, 9, 10 EN 11

 1. Selecteer het gereedschapsmenu
 2. Selecteer internetopties
 3. Klik op het tabblad Privacy
 4. Selecteer jouw voorkeursinstellingen

Verdere, meer gedetailleerde instructies zijn hier beschikbaar MICROSOFT EDGE

 1. Selecteer de knop 'Meer'.
 2. Selecteer Instellingen
 3. Selecteer Privacy & Beveiliging
 4. Klik op de knop Kies wat te wissen
 5. Zorg ervoor dat het selectievakje met cookies en opgeslagen websitegegevens is geselecteerd
 6. Druk op de knop Wissen

Verdere, meer gedetailleerde instructies zijn hier beschikbaar SAFARI

 1. Klik op het woord Safari
 2. Selecteer Voorkeuren
 3. Klik op het tabblad Privacy
 4. Gebruik de optie Blokkeer cookies om cookies te stoppen
 5. Om te controleren welke specifieke site gegevens opslaat, klik op Details

Meer details zijn hier beschikbaar voor Safari op Mac Meer details zijn hier beschikbaar voor Safari op iPhone, iPod of iPad.

POLITIQUE DE COOKIES DE GEZAMENLIJK VOORDEEL BV

INFORMATIONS SUR NOTRE UTILISATION DES COOKIES Notre site Web utilise des cookies afin de vous distinguer des autres utilisateurs de notre site Web. Ces dispositifs nous aident à vous offrir une bonne expérience de navigation sur notre site Web et nous permettent également d'améliorer notre site. Un cookie est un petit fichier composé de chiffres et de lettres que nous stockons sur votre navigateur ou sur le disque dur de votre ordinateur si vous l’acceptez. Les cookies contiennent des informations qui sont transférées sur le disque dur de votre ordinateur. Nous utilisons les cookies suivants :

 • Cookies strictement nécessaires. Ce sont des cookies nécessaires au bon fonctionnement de notre site Web ; ces cookies sont enregistrés à partir du moment où vous accédez à notre site Web. Ils incluent par exemple les cookies qui vous permettent de vous connecter à des zones sécurisées de notre site Web et d'utiliser un panier d'achat ou des services de facturation électronique.
 • Cookies analytiques et de performance. Ils nous permettent de reconnaître et de comptabiliser le nombre de visiteurs et de connaître le comportement de navigation des visiteurs sur notre site Web lorsqu'ils l'utilisent. Ils nous aident à améliorer le fonctionnement de notre site Web, en nous assurant par exemple que les utilisateurs trouvent facilement ce qu'ils recherchent.
 • Cookies de fonctionnalité. Ceux-ci sont utilisés pour vous reconnaître lorsque vous revenez naviguer sur notre site Web. Ils nous permettent de personnaliser notre contenu en fonction de vous, de vous accueillir par votre nom et de mémoriser vos préférences (votre choix de langue ou de région par exemple).
 • Cookies de ciblage. Ces cookies enregistrent votre visite sur notre site Web, les pages que vous avez visitées ainsi que les liens sur lesquels vous avez cliqué. Nous utiliserons ces informations pour rendre notre site Web et la publicité qui y est affichée plus adaptés à vos intérêts. À ces fins, nous pouvons également partager ces informations avec des tierces parties.

Vous pouvez trouver plus d'informations sur les cookies individuels que nous utilisons et les fins auxquelles nous les utilisons dans le tableau ci-dessous :

Domaine Nom Durée de vie Objet
.netgear.co.uk _ga 2 ans Performance
store.netgear.nl cli_user_preference 1 an Nécessaire
store.netgear.nl cookielawinfo-checkbox-non-Nécessaire 1 an Nécessaire
.netgear.co.uk _gid 24 heures Performance
.netgear.co.uk _gat 1 minuut Performance
store.netgear.nl cookielawinfo-checkbox-Nécessaire 1 an Nécessaire
store.netgear.nl viewed_cookie_policy 1 an Nécessaire
store.netgear.nl wordpress_logged_in_[id] Sessie Nécessaire
store.netgear.nl wordpress_sec_[id] 48 heures Nécessaire
store.netgear.nl items_in_cart Sessie Nécessaire
store.netgear.nl wfwaf-authcookie-[id] 24 heures Nécessaire
store.netgear.nl CookieLawInfoConsent 1 an Nécessaire
store.netgear.nl woocommerce_cart_hash_[id] Sessie Nécessaire
store.netgear.nl wp_woocommerce_Sessie_[id] 48 heures Nécessaire
store.netgear.nl woocommerce_items_in_cart_[id] Sessie Nécessaire
DoubleClick.net DSID 1.5 ans ciblage
DoubleClick.net DSID 1.5 ans ciblage
DoubleClick.net DSID 1.5 ans ciblage

Aucun cookie tiers n'est utilisé sur ce site Web.

GESTION DE VOS COOKIES

GOOGLE CHROME

Afin de modifier les paramètres des cookies :

 1. Sur votre ordinateur, ouvrez Chrome
 2. En haut à droite, cliquez sur les 3 points
 3. Puis cliquez dans la liste déroulante sur Paramètres
 4. Dans l’onglet « Confidentialité et sécurité », cliquez sur
 5. « Effacer les données de navigation »
 6. Confirmez en cliquant sur « Tout effacer »

De plus, des instructions plus détaillées sont disponibles ici

INTERNET EXPLORER 8, 9, 10 ET 11

 1. Sélectionnez le menu Outils
 2. Sélectionnez Options Internet
 3. Cliquez sur l'onglet Confidentialité
 4. Sélectionnez vos Paramètres préférés

De plus, des instructions plus détaillées sont disponibles ici

MICROSOFT EDGE

 1. Cliquez sur les 3 points
 2. Sélectionnez Paramètres
 3. Sélectionnez Confidentialité et sécurité
 4. Cliquez sur le bouton Sélectionnez les éléments à effacer
 5. Assurez-vous que la case à cocher Cookies et les données de site Web enregistrées est bien cochée
 6. Appuyez sur le bouton Effacer

De plus, des instructions plus détaillées sont disponibles ici

SAFARI

 1. Cliquez sur le mot Safari
 2. Sélectionnez Préférences
 3. Cliquez sur l'onglet Confidentialité
 4. Utilisez l'option Bloquer l'ensemble des cookies pour interrompre le fonctionnement des cookies
 5. Afin de vérifier quel site spécifique stocke des données, cliquez sur Détails

Plus de détails sont disponibles  ici pour Safari sur Mac

Plus de détails sont disponibles  ici pour Safari sur iPhone, iPod ou iPad

GEZAMENLIJK VOORDEEL B.V. COOKIE-RICHTLINIE

INFORMATIONEN ZU UNSEREN GEBRAUCH VON COOKIES Unsere Website macht Gebrauch von Cookies, damit sie Sie von Jahrderen Nutzern unserer Website unterscheiden zu können. Dies hilft uns dabei, Ihren Besuch auf unserer Website so Jahrgenehm wie möglich zu machen und zudem unsere Site zu verbessern. Ein Cookie ist eine kleine Datei aus Buchstaben und Ziffern, die wir, Ihre Zustimmung vorausgesetzt, auf Ihrem Browser oder der Festplatte Ihres Computers ablegen. Cookies enthalten Informationen, welche auf die Festplatte Ihres Computers übertragen werden. Wir verwenden die nachfolgend genJahrnten Cookies:

 • Unbedingt notwendige Cookies.  Diese Cookies werden für den Betrieb unserer Website benötigt und ab dem Zeitpunkt Ihres Zugriffs auf unserer Website gespeichert. Sie umfassen beispielsweise Cookies, die Ihnen das Einloggen in geschützte Bereiche unserer Website, die Nutzung eines Einkaufswagens oder die Nutzung von eBilling-Diensten ermöglichen.
 • Jahralysecookes/Leistungsscookies Diese erlauben es uns, die Jahrzahl der Besucher zu erfassen, zu zählen, und zu verfolgen, wie sich Besucher während ihres Besuches auf der Website bewegen. Dies hilft uns bei der Verbesserung der Funktion der Website, beispielsweise bei der Sicherstellung, dass Nutzer das von ihnen Gesuchte schnell finden.
 • Funktionelle Cookies. Diese dienen dazu, Sie bei einem erneuten Besuch auf unserer Website wiederzuerkennen. Sie ermöglichen es uns, unsere Inhalte für Sie zu personalisieren, Sie mit Namen zu begrüßen und Ihre Präferenzen wieder aufzurufen (z. B. Ihre ausgewählte Sprache oder Region).
 • Targeting Cookies.  Diese Cookies erfassen Ihren Besuch auf unserer Website, die von Ihnen besuchten Seiten sowie die von Ihnen weiterverfolgten Links. Diese Informationen nutzen wir zu dem Zweck, unsere Website sowie die auf ihr Jahrgezeigte Werbung für Ihre Interessen noch relevJahrter zu machen. Diese Informationen tauschen wir zu diesem Zweck ggf. mit Drittparteien aus.

Weitere Informationen über die einzelnen von uns genutzten Cookies und die Zwecke, zu denen wir sie nutzen, finden Sie in der nachstehende Tabelle:

Domain Name Lebensdauer Zweck
.netgear.co.uk _ga 2 Jahre Leistung
store.netgear.nl cli_user_preference 1 Jahr Notwendig
store.netgear.nl cookielawinfo-checkbox-non-Notwendig 1 Jahr Notwendig
.netgear.co.uk _gid 24 Stunden Leistung
.netgear.co.uk _gat 1 minuut Leistung
store.netgear.nl cookielawinfo-checkbox-Notwendig 1 Jahr Notwendig
store.netgear.nl viewed_cookie_policy 1 Jahr Notwendig
store.netgear.nl wordpress_logged_in_[id] Sitzungscookie Notwendig
store.netgear.nl wordpress_sec_[id] 48 Stunden Notwendig
store.netgear.nl items_in_cart Sitzungscookie Notwendig
store.netgear.nl wfwaf-authcookie-[id] 24 Stunden Notwendig
store.netgear.nl CookieLawInfoConsent 1 Jahr Notwendig
store.netgear.nl woocommerce_cart_hash_[id] Sitzungscookie Notwendig
store.netgear.nl wp_woocommerce_Sitzungscookie _[id] 48 Stunden Notwendig
store.netgear.nl woocommerce_items_in_cart_[id] Sitzungscookie Notwendig
DoubleClick.net DSID 1.5 Jahre Targeting
DoubleClick.net DSID 1.5 Jahre Targeting
DoubleClick.net DSID 1.5 Jahre Targeting

Hierbei handelt es sich nicht um Cookies von Drittparteien, die auf dieser Seite zum Einsatz kommen.

VERWALTEN IHRER COOKIES

GOOGLE CHROME So stellen Sie Ihre Cookie-Einstellungen ein:

 1. Öffnen Sie auf Ihrem Computer „Chrome“
 2. Klicken Sie oben rechts auf „Weitere Einstellungen“
 3. Klicken Sie unten auf „Erweitert“
 4. Gehen Sie bei „Datenschutz und Sicherheit“ auf die Seite „Einstellungen“
 5. Klicken Sie bei „Cookies“ auf „Alle Cookies anzeigen“ und auf „Alle entfernen“
 6. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Klick auf „Alle löschen“

Weitere, ausführlichere Anweisungen finden Sie  hier INTERNET EXPLORER 8, 9, 10 UND 11

 1. Gehen Sie auf das Menü „Werkzeuge“
 2. Wählen Sie „Internet-Optionen“ aus
 3. Klicken Sie auf die Tabkarte „Privatsphäre“
 4. Wählen Sie Ihre bevorzugten Einstellungen aus

Weitere, ausführlichere Anweisungen finden Siehier MICROSOFT EDGE

 1. Gehen Sie auf das Feld „Erweitert“
 2. Wählen Sie „Einstellungen“ aus
 3. Wählen Sie „Datenschutz und Sicherheit“ aus
 4. Klicken Sie auf „Auswählen, was gelöscht werden soll“
 5. Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen mit den Cookies und gespeicherten Websitedaten ausgewählt ist.
 6. Klicken Sie auf „Löschen“

Weitere, ausführlichere Anweisungen finden Sie hier SAFARI

 1. Klicken Sie auf das Wort „Safari“
 2. Gehen Sie auf „Einstellungen“
 3. Klicken Sie auf die Karte „Datenschutz“
 4. Nutzen Sie die Option „Cookies blockieren“, um diese zu stoppen
 5. Zum Überprüfen, welche spezielle Site Daten speichert, klicken Sie „Details“

Für weitere Detail für Safari und Mac klicken Sie bitte hier Weitere Details für Safari auf iPhone, iPod oder iPad finden Sie hier

POLITIQUE DE COOKIES DE GEZAMENLIJK VOORDEEL BV

INFORMATIONS SUR NOTRE UTILISATION DES COOKIES Notre site Web utilise des cookies afin de vous distinguer des autres utilisateurs de notre site Web. Ces dispositifs nous aident à vous offrir une bonne expérience de navigation sur notre site Web et nous permettent également d'améliorer notre site. Un cookie est un petit fichier composé de chiffres et de lettres que nous stockons sur votre navigateur ou sur le disque dur de votre ordinateur si vous l’acceptez. Les cookies contiennent des informations qui sont transférées sur le disque dur de votre ordinateur. Nous utilisons les cookies suivants :

 • Cookies strictement nécessaires. Ce sont des cookies nécessaires au bon fonctionnement de notre site Web ; ces cookies sont enregistrés à partir du moment où vous accédez à notre site Web. Ils incluent par exemple les cookies qui vous permettent de vous connecter à des zones sécurisées de notre site Web et d'utiliser un panier d'achat ou des services de facturation électronique. 
 • Cookies analytiques et de performance. Ils nous permettent de reconnaître et de comptabiliser le nombre de visiteurs et de connaître le comportement de navigation des visiteurs sur notre site Web lorsqu'ils l'utilisent. Ils nous aident à améliorer le fonctionnement de notre site Web, en nous assurant par exemple que les utilisateurs trouvent facilement ce qu'ils recherchent.
 • Cookies de fonctionnalité. Ceux-ci sont utilisés pour vous reconnaître lorsque vous revenez naviguer sur notre site Web. Ils nous permettent de personnaliser notre contenu en fonction de vous, de vous accueillir par votre nom et de mémoriser vos préférences (votre choix de langue ou de région par exemple).
 • Cookies de ciblage. Ces cookies enregistrent votre visite sur notre site Web, les pages que vous avez visitées ainsi que les liens sur lesquels vous avez cliqué. Nous utiliserons ces informations pour rendre notre site Web et la publicité qui y est affichée plus adaptés à vos intérêts. À ces fins, nous pouvons également partager ces informations avec des tierces parties.

Vous pouvez trouver plus d'informations sur les cookies individuels que nous utilisons et les fins auxquelles nous les utilisons dans le tableau ci-dessous :

Domaine Nom Durée de vie Objet
.netgear.co.uk _ga 2 ans Performance
store.netgear.nl cli_user_preference 1 an Nécessaire
store.netgear.nl cookielawinfo-checkbox-non-Nécessaire 1 an Nécessaire
.netgear.co.uk _gid 24 heures Performance
.netgear.co.uk _gat 1 minuut Performance
store.netgear.nl cookielawinfo-checkbox-Nécessaire 1 an Nécessaire
store.netgear.nl viewed_cookie_policy 1 an Nécessaire
store.netgear.nl wordpress_logged_in_[id] Sessie Nécessaire
store.netgear.nl wordpress_sec_[id] 48 heures Nécessaire
store.netgear.nl items_in_cart Sessie Nécessaire
store.netgear.nl wfwaf-authcookie-[id] 24 heures Nécessaire
store.netgear.nl CookieLawInfoConsent 1 an Nécessaire
store.netgear.nl woocommerce_cart_hash_[id] Sessie Nécessaire
store.netgear.nl wp_woocommerce_Sessie_[id] 48 heures Nécessaire
store.netgear.nl woocommerce_items_in_cart_[id] Sessie Nécessaire
DoubleClick.net DSID 1.5 ans ciblage
DoubleClick.net DSID 1.5 ans ciblage
DoubleClick.net DSID 1.5 ans ciblage

Aucun cookie tiers n'est utilisé sur ce site Web.

GESTION DE VOS COOKIES

GOOGLE CHROME

Afin de modifier les paramètres des cookies :

 1. Sur votre ordinateur, ouvrez Chrome
 2. En haut à droite, cliquez sur les 3 points
 3. Puis cliquez dans la liste déroulante sur Paramètres
 4. Dans l’onglet « Confidentialité et sécurité », cliquez sur
 5. « Effacer les données de navigation »
 6. Confirmez en cliquant sur « Tout effacer »

De plus, des instructions plus détaillées sont disponibles ici

INTERNET EXPLORER 8, 9, 10 ET 11

 1. Sélectionnez le menu Outils
 2. Sélectionnez Options Internet
 3. Cliquez sur l'onglet Confidentialité
 4. Sélectionnez vos Paramètres préférés

De plus, des instructions plus détaillées sont disponibles ici

MICROSOFT EDGE

 1. Cliquez sur les 3 points
 2. Sélectionnez Paramètres
 3. Sélectionnez Confidentialité et sécurité
 4. Cliquez sur le bouton Sélectionnez les éléments à effacer
 5. Assurez-vous que la case à cocher Cookies et les données de site Web enregistrées est bien cochée
 6. Appuyez sur le bouton Effacer

De plus, des instructions plus détaillées sont disponibles ici

SAFARI

 1. Cliquez sur le mot Safari
 2. Sélectionnez Préférences
 3. Cliquez sur l'onglet Confidentialité
 4. Utilisez l'option Bloquer l'ensemble des cookies pour interrompre le fonctionnement des cookies
 5. Afin de vérifier quel site spécifique stocke des données, cliquez sur Détails

Plus de détails sont disponibles  ici pour Safari sur Mac

Plus de détails sont disponibles  ici pour Safari sur iPhone, iPod ou iPad

GEZAMENLIJK VOORDEEL B.V. COOKIE-RICHTLINIE  

INFORMATIONEN ZU UNSEREN GEBRAUCH VON COOKIES

Unsere Website macht Gebrauch von Cookies, damit sie Sie von Jahrderen Nutzern unserer Website unterscheiden zu können. Dies hilft uns dabei, Ihren Besuch auf unserer Website so Jahrgenehm wie möglich zu machen und zudem unsere Site zu verbessern.

Ein Cookie ist eine kleine Datei aus Buchstaben und Ziffern, die wir, Ihre Zustimmung vorausgesetzt, auf Ihrem Browser oder der Festplatte Ihres Computers ablegen. Cookies enthalten Informationen, welche auf die Festplatte Ihres Computers übertragen werden.

Wir verwenden die nachfolgend genJahrnten Cookies:

 • Unbedingt notwendige Cookies.  Diese Cookies werden für den Betrieb unserer Website benötigt und ab dem Zeitpunkt Ihres Zugriffs auf unserer Website gespeichert. Sie umfassen beispielsweise Cookies, die Ihnen das Einloggen in geschützte Bereiche unserer Website, die Nutzung eines Einkaufswagens oder die Nutzung von eBilling-Diensten ermöglichen.
 • Jahralysecookes/Leistungsscookies Diese erlauben es uns, die Jahrzahl der Besucher zu erfassen, zu zählen, und zu verfolgen, wie sich Besucher während ihres Besuches auf der Website bewegen. Dies hilft uns bei der Verbesserung der Funktion der Website, beispielsweise bei der Sicherstellung, dass Nutzer das von ihnen Gesuchte schnell finden. 
 • Funktionelle Cookies. Diese dienen dazu, Sie bei einem erneuten Besuch auf unserer Website wiederzuerkennen. Sie ermöglichen es uns, unsere Inhalte für Sie zu personalisieren, Sie mit Namen zu begrüßen und Ihre Präferenzen wieder aufzurufen (z. B. Ihre ausgewählte Sprache oder Region). 
 • Targeting Cookies.  Diese Cookies erfassen Ihren Besuch auf unserer Website, die von Ihnen besuchten Seiten sowie die von Ihnen weiterverfolgten Links. Diese Informationen nutzen wir zu dem Zweck, unsere Website sowie die auf ihr Jahrgezeigte Werbung für Ihre Interessen noch relevJahrter zu machen. Diese Informationen tauschen wir zu diesem Zweck ggf. mit Drittparteien aus. 

Weitere Informationen über die einzelnen von uns genutzten Cookies und die Zwecke, zu denen wir sie nutzen, finden Sie in der nachstehende Tabelle:

Domain Name Lebensdauer Zweck
.netgear.co.uk _ga 2 Jahre Leistung
store.netgear.nl cli_user_preference 1 Jahr Notwendig
store.netgear.nl cookielawinfo-checkbox-non-Notwendig 1 Jahr Notwendig
.netgear.co.uk _gid 24 Stunden Leistung
.netgear.co.uk _gat 1 minuut Leistung
store.netgear.nl cookielawinfo-checkbox-Notwendig 1 Jahr Notwendig
store.netgear.nl viewed_cookie_policy 1 Jahr Notwendig
store.netgear.nl wordpress_logged_in_[id] Sitzungscookie Notwendig
store.netgear.nl wordpress_sec_[id] 48 Stunden Notwendig
store.netgear.nl items_in_cart Sitzungscookie Notwendig
store.netgear.nl wfwaf-authcookie-[id] 24 Stunden Notwendig
store.netgear.nl CookieLawInfoConsent 1 Jahr Notwendig
store.netgear.nl woocommerce_cart_hash_[id] Sitzungscookie Notwendig
store.netgear.nl wp_woocommerce_Sitzungscookie _[id] 48 Stunden Notwendig
store.netgear.nl woocommerce_items_in_cart_[id] Sitzungscookie Notwendig
DoubleClick.net DSID 1.5 Jahre Targeting
DoubleClick.net DSID 1.5 Jahre Targeting
DoubleClick.net DSID 1.5 Jahre Targeting

Hierbei handelt es sich nicht um Cookies von Drittparteien, die auf dieser Seite zum Einsatz kommen.

VERWALTEN IHRER COOKIES

GOOGLE CHROME

So stellen Sie Ihre Cookie-Einstellungen ein:

 1. Öffnen Sie auf Ihrem Computer „Chrome“
 2. Klicken Sie oben rechts auf „Weitere Einstellungen“
 3. Klicken Sie unten auf „Erweitert“
 4. Gehen Sie bei „Datenschutz und Sicherheit“ auf die Seite „Einstellungen“
 5. Klicken Sie bei „Cookies“ auf „Alle Cookies anzeigen“ und auf „Alle entfernen“
 6. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Klick auf „Alle löschen“

Weitere, ausführlichere Anweisungen finden Sie  hier

INTERNET EXPLORER 8, 9, 10 UND 11

 1. Gehen Sie auf das Menü „Werkzeuge“
 2. Wählen Sie „Internet-Optionen“ aus
 3. Klicken Sie auf die Tabkarte „Privatsphäre“
 4. Wählen Sie Ihre bevorzugten Einstellungen aus

Weitere, ausführlichere Anweisungen finden Siehier

MICROSOFT EDGE

 1. Gehen Sie auf das Feld „Erweitert“
 2. Wählen Sie „Einstellungen“ aus
 3. Wählen Sie „Datenschutz und Sicherheit“ aus
 4. Klicken Sie auf „Auswählen, was gelöscht werden soll“
 5. Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen mit den Cookies und gespeicherten Websitedaten ausgewählt ist.
 6. Klicken Sie auf „Löschen“

Weitere, ausführlichere Anweisungen finden Sie hier

SAFARI

 1. Klicken Sie auf das Wort „Safari“
 2. Gehen Sie auf „Einstellungen“
 3. Klicken Sie auf die Karte „Datenschutz“
 4. Nutzen Sie die Option „Cookies blockieren“, um diese zu stoppen
 5. Zum Überprüfen, welche spezielle Site Daten speichert, klicken Sie „Details“

Für weitere Detail für Safari und Mac klicken Sie bitte hier

Weitere Details für Safari auf iPhone, iPod oder iPad finden Sie hier

Print this page or download as pdf